0987 188 239

CENLand lấy ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

CENLand lấy ý kiến cổ đông tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

Theo đó, CENLAND sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu. HĐQT đã giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ngày 29/11/2018, CENLAND cũng đã có văn bản số 478/TB-CENLAND gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/12/2018. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019.

>> Xem thêm Đất nền giá rẻ bình dương

>> Xem thêm Mua bán nhà đất tại bình dương

>> Xem thêm Đất nền bình dương chính chủ

>> Xem thêm Đất nền bình dương

Theo báo cáo tài chính, quý 3/2018 CENLand ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt 279,7 tỷ đồng và 88 tỷ đồng, tăng 3% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2018 của CENLand đạt hơn 372,2 tỷ đồng tăng 69%, lãi ròng gần 213,2 tỷ đồng tăng 89% so với cùng kỳ năm 2017, và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2018. Quý 4 công ty dự kiến đạt 766 tỷ đồng doanh thu và 171 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Bài viết liên quan